Samsung Galaxy Oxygen Xtreme Mini: 8 Gb RAM, üç esse 38MP kameralar!

Samsung Galaxy Oxygen Xtreme Mini 2021, Samsung muşdaklarynyň görmek isleýän iň gowy Samsung we Android smartfonlaryndan biridir. “Triple 38MP” kameralary we 8 Gb RAM bilen bu haýwan hakda täzelikleriň wagty geldi…

Samsung Galaxy Oxygen Xtreme Mini

Samsung Galaxy Oxygen Xtreme Mini 2021 spes

Öwrenen zatlarymyzdan, Samsung Galaxy S we Samsung Galaxy Note seriýalary Günorta Koreýanyň markasynyň bu iki meşhur flagman seriýasy. Çeşmelerimize görä, öndüriji “Samsung Galaxy Oxygen Xtreme” seriýasy diýlip atlandyrylýan täze hatar smartfonyň üstünde işleýär. Ine, ajaýyp görnüşi we güýçli aýratynlyklary bilen “Galaxy Oxygen Xtreme Mini” gelýär.

Jikme-jiklikde, Samsung Galaxy Oxygen Xtreme Mini, doganlary ýaly gizlin QWERTY klawiatura bilen gelýär. Beýleki tarapdan, bu telefon operasiýa ulgamy hökmünde iň soňky “Android 11” -de işleýär. Beýleki tarapdan, “Galaxy Oxygen Xtreme Mini 2021” spesifikasiýalary 2560 x 1440 piksel durulykda 6.2 dýuým displeýi gaplaýar. Mundan başga-da, bu telefonda Corning Gorilla Glass goragy bar.

Samsung Galaxy Oxygen Xtreme Mini

Nokia Play 2 Max hakda has giňişleýin bilmek isleseňiz, şu ýere basyň! Mundan başga-da, “Samsung” telefony 8 Gb RAM we 256 Gb içerki ammar bilen birleşdirilen “Qualcomm Snapdragon 855” çipsetinden güýç alýar. Mundan başga-da, bu telefony MicroSD kartoçkasy arkaly 256 Gb çenli täzeläp bolýar. Lightagtylygy saklamak, batareýanyň çalt zarýad berilmegini goldaýan ullakan 7500mAh şireli gutydyr. Göz öňüne getirişe görä, “Galaxy Oxygen Xtreme Mini 2021” kamerasy arka tarapda üç esse 38MP + 13MP + 2MP linzany daşlaşdyrýar, öňdäki atyjy bolsa 16MP.

Samsung Galaxy Oxygen Xtreme Mini 2021 çykarylan senesi we bahasy

Häzirlikçe “Galaxy Oxygen Xtreme Mini” -niň gelmegi barada maglumat ýok. “Galaxy Oxygen Xtreme Mini” -ni 2021-nji ýylyň soňky çärýeginde görüp bileris. Mundan başga-da, bahasy barada aýdylanda, “Galaxy Oxygen Xtreme Mini 2021” bahasy 350 ~ 1,228 TMT töweregi. “Galaxy Oxygen Xtreme Mini” çykarylyşyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarsyňyzmy? Aşakdaky teswirler bölüminde bize habar beriň!